ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα Emplocomp ανήκει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (πρώην Interreg).

Συγκεκριμένα ανήκει στο «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» στον Άξονα 3 και στον τομέα παρέμβασης 3.1.

Ο ακριβής τίτλος του προγράμματος είναι «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS / Emplocomp»  της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ 85%) και Εθνική Συμμετοχή (15%) με ύψος  αναθεωρημένου προϋπολογισμού 164.000 ευρώ.

Σκοπός του προγραμμάτος όπως φαίνεται από τον τίτλος είναι η δια βίου εκπαίδευση των Γεωτεχνικών με σκοπό αυτή να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά εργασίας και θα βελτιώσει τα προσόντα τους, λύνοντας ταυτόχρονα και προβλήματα ανακύπτουν στην καθημερινή εργασία τους.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά μέσω του προγράμματος είναι αναγκαία η υλοποίηση κάποιων εκαπιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων τοπικής εμβέλειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά μπορείται να βρείτε στο PORTOFOLIO μας (βλέπετε παραπάνω).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Δράση 1.2 Emplocomp

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος από το παράρτημα μας

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το πρόγραμμα Emplocomp. Η εν λόγω προκήρυξη έχει πάρει και ΦΕΚ υπ. αριθμ. 229/27-4-2012 στο τεύχος Δ.Δ.Σ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το παράρτημα μας για 2 στελέχη του Emplocomp. Δράση 5.3

Τεχνική έκθεση της Δράσης 5.3 του Emplocomp